Rezultāts: Arkls

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Jevgeņijs Šaiters (08057712815)
Uzvarētājs
SIA “DOTNUVOS PROJEKTAI” (LV43603041881)
Summa
19 400,00 EUR
Tālrunis
26452182

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Jevgeņijs Šaiters

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 08057712815

 Adrese: “Priežmali”, c. Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, Latvija, 5751

 Tālruņa numurs(-i): 26452182
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “DOTNUVOS PROJEKTAI” LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 Latvija
SIA “POLTEH” LV40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3104 Latvija
LPKS “LATRAPS” LV58503007191 Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “DOTNUVOS PROJEKTAI”  LV43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes novads, LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv