Rezultāts: Arkls

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Murmastienes pagasta S.Kokares zemnieku saimniecība "OŠKALNI" (57101007811)
Uzvarētājs
SIA "SilJa" (40003264664)
Summa
41 786,00 EUR
Tālrunis
2937521

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Murmastienes pagasta S.Kokares zemnieku saimniecība "OŠKALNI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 57101007811

 Adrese: "Oškalni", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads , Latvija, LV-4835

 Tālruņa numurs(-i): 2937521
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašniece Sarmīte Kokare, tel: 29375251, e-pasts: edgarskokars@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „SilJa” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV 2167 Latvija
AS „Lytagra” 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA „Agrimatco Latvia” 40003127525 Tīraines 5c, Rīga, LV1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "SilJa"  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV 2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 41786 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv