Rezultāts: Arkls

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Imants Lazdāns (01059312194)
Uzvarētājs
SIA Silja (40003264664)
Summa
14 790,00 EUR
Tālrunis
20495986

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Imants Lazdāns

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 01059312194

 Adrese: Strautiņi, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, Latvija, LV-5325

 Tālruņa numurs(-i): 20495986
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Imants Lazdāns

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 30/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrimatco Latvia 40003127525 Tīraines 5C, Rīga, LV-1058 Latvija
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Silja  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 14790 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv