Rezultāts: Arkla iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Sia"Jaunlāči Agro" (44103078913)
Uzvarētājs
SIA "Armuss" (40003118838)
Summa
22 000,00 EUR
Tālrunis
+37128338393

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sia"Jaunlāči Agro"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103078913

 Adrese: Apes Novads,Ape,Smilšu iela 5, Latvija, lv-4301

 Tālruņa numurs(-i): +37128338393
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Gints Harju, +37128338393, jaunlaciagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkla iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA "Agrimatco Latvija" 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Armuss"  40003118838  Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv