Rezultāts: 1 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisītāja un 1 (viena) jauna traktora slotas ar kardānu piegāde

Publicēts
02.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" (40003982628)
Uzvarētājs
SIA “Konekesko Latvija” (40003450717), SIA “HETA” (45401013450)
Summa
14 900,00 EUR
Sludinājums
www.rigasmezi.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", 40003982628

Pasta adrese

Ostas prospekts 11

Pilsēta / Novads

Rīga,

Pasta indekss

LV-1034

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Evija Puķe

Tālruņa numurs

+371 26443359

Faksa numurs

+371 67037207

E-pasta adrese

evija.puke@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: pašvaldības kapitālsabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežu apsaimniekošana

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

1 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisītāja un 1 (viena) jauna traktora slotas ar kardānu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ganību dambis 17a, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

1 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisītāja un 1 (vienas) jaunas traktoru slotas ar kardānu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
34221000-2 34390000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14900 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RM 2015/86

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 1 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisitāja piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “Konekesko Latvija”, 40003450717

Pasta adrese

Tīraines iela 15

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67064353

Faksa numurs

+371 67064301

E-pasts

nauris.lucis@kesko.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8900    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8900    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 1 (viena) jauna sāls, smilts, šķembu kaisitāja piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

15/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “HETA”, 45401013450

Pasta adrese

Saules 56B

Pilsēta / novads

Madona, Madonas novads

Pasta indekss

LV-4801

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 29112961

Faksa numurs

E-pasts

info.heta@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Iepirkums tika sadalīts divās daļās

Avots: pvs.iub.gov.lv