Rezultāts: Traktors, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "SALAS" (48701003478)
Uzvarētājs
VALTEK SIA (43603020413)
Summa
82 250,00 EUR
Tālrunis
29284772

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "SALAS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48701003478

 Adrese: "Salas", Bebru pagasts, Kokneses novas, Latvija, LV-5135

 Tālruņa numurs(-i): 29284772
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Imants Strads, t. 29284772, e- pasts: imants_strads@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors, saskaņā ar aprakstu
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 05/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AGRITECH SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, Latvija, LV-1003 Latvija
VALTEK SIA 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
KONEKESKO LATVIJA SIA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga Latvija, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 VALTEK SIA  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 82250 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv