Rezultāts: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība Ičmalas (53401004061)
Uzvarētājs
DOJUS Latvija SIA (40103315280)
Summa
86 000,00 EUR
Tālrunis
26633332

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība Ičmalas

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 53401004061

 Adrese: "Ičmalas", Krišjāņu pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4574

 Tālruņa numurs(-i): 26633332
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): ZS Ičmalas īpašnieks Jānis Romāns, mob.t.26633332, e-pasts: janisromans57@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors ar frontālo iekrāvēju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Heta SIA 45401013450 Saules iela 56B, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
DOJUS Latvija SIA 40103315280 "Ceļa zeme", ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
Latraps LPKS 58503007191 Lietuvas iela 16A, elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 DOJUS Latvija SIA  40103315280  "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 86000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv