Rezultāts: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Piekalni" (41501025356)
Uzvarētājs
SIA “DOJUS Latvija” (40103315280)
Summa
78 000,00 EUR
Tālrunis
26361195

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Piekalni"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501025356

 Adrese: "Zundi", Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5687

 Tālruņa numurs(-i): 26361195
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Piekalni" īpašnieks Mārtiņš Vaičulis, tālr.26361195, martinsvaiculis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors ar frontālo iekrāvēju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “DOJUS Latvija” 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA “HORO MECHANIKA” 43603068994 “Piebauskas”, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads Latvija
SIA “HETA” 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “DOJUS Latvija”  40103315280  Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 78000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv