Rezultāts: Traktors.

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Elkšņi" (42401003794)
Uzvarētājs
SIA „Dotnuvos Projektai” (LV43603041881)
Summa
91 880,00 EUR
Tālrunis
26405203

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Elkšņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401003794

 Adrese: „Elkšņi”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4642

 Tālruņa numurs(-i): 26405203
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašnieks, Raimonds Lukša, 26405203, raimonds.elksni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 08/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Dotnuvos Projektai” LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
SIA „INTRAC Latvija” LV40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA “Agritech” LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Dotnuvos Projektai”  LV43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 91880 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Luaku atbalsta dienests.
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv