Rezultāts: Traktors

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Kaspars Balodis (20118311014)
Uzvarētājs
SIA "Dojus Latvija" (40103315280)
Summa
89 548,00 EUR
Tālrunis
28660153

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kaspars Balodis

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 20118311014

 Adrese: Smilšu iela 6-8 , Ērgļi , Ērgļu pagasts ,Ērgļu novads , Latvija, LV-4840

 Tālruņa numurs(-i): 28660153
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Kaspars Balodis, mob. 286601513

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 22/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme," Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
LPKS "LATRAPS" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Dojus Latvija"  40103315280  "Ceļa zeme," Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 89548 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): yb4

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv