Rezultāts: Traktors.

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (40003017051)
Uzvarētājs
SIA „M.T.Z.-SERVISS” (LV40003182758)
Summa
27 347,11 EUR
Tālrunis
64662690, 64662690

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Akciju sabiedrībā „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003017051

 Adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu novads, Latvija, LV-4650

 Tālruņa numurs(-i): 64662690
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64662690

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs, Leopolds Zunda, 64662690; 29159640, selekcija@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „M.T.Z.-SERVISS” LV40003182758 Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes nov., LV-4417 Latvija
SIA „TORRES” LV42103035831 Eglaines iela 13b, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 Latvija
SIA “SILJA” LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „M.T.Z.-SERVISS”  LV40003182758  Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes nov., LV-4417  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 27347.11 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests.
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv