Rezultāts: Traktors.

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA''ARGO 3'' (44103064222)
Tālrunis
26131615, 63028335

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA''ARGO 3''

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103064222

Adrese: Sēta,Litenes pag.,Gulbenes nov., Latvija, LV-4405

Tālruņa numurs(-i): 26131615
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63028335

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kārlis Rozenbergs ,tālr.26553475 ;e-pasts agro3@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors.
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Neatbilstoša tehniskā specifikācija.
6. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv