Rezultāts: Traktors

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA''ARGO 3'' (44103064222)
Uzvarētājs
SIA Dojus Latvija (40103315280)
Summa
100 080,00 EUR
Tālrunis
26131615, 63028335

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA''ARGO 3''

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103064222

 Adrese: Sēta,Litenes pag.,Gulbenes nov., Latvija, LV-4405

 Tālruņa numurs(-i): 26131615
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63028335

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Kārlis Rozenbergs ,tālr.26553475; e-pasts agro3@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 25/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus Latvija 40103315280 ''Ceļa zeme'',Ķekavas pagasts,Ķekavas novads.LV-2123. Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42,Rīga.LV-1003 Latvija
SIA Dotnuvos Projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c,Piņķi,Babītes pag.,Babītes novads.LV-2107. Latvija
LPKS''Latraps'' 58503007191 Lietuvas iela 16A,Elejas pag.,Jelgavas novads.LV-3023. Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Dojus Latvija  40103315280  ''Ceļa zeme'',Ķekavas pagasts,Ķekavas novads.LV-2123.  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 100080 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv