Rezultāts: Traktora iegāde

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA MJ Invest (40003958876)
Uzvarētājs
SIA Valtek (43603020413)
Summa
74 500,00 EUR
Tālrunis
29635320

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA MJ Invest

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003958876

 Adrese: "Jaunozoli" Umurgas pagasts, Limbažu novads., Latvija, LV-4004

 Tālruņa numurs(-i): 29635320
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Pilnvarotā persona Māris Rika, T.26495637, mrika@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktora iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Laukalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA Agritech 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Valtek  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 74500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv