Rezultāts: Teleskopiskais iekrāvējs saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI" (42101015525)
Uzvarētājs
KONEKESKO LATVIJA SIA (40003450717)
Summa
76 700,00 EUR
Tālrunis
29207281

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42101015525

 Adrese: VECMEŽDREIJAS, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, Latvija, LV3317

 Tālruņa numurs(-i): 29207281
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašnieks Gatis Zonenbergs, 29207281, jaunkalni.zs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Teleskopiskais iekrāvējs saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
INTRAC LATVIJA SIA 40003227920 Maskavas 458, Rīga, LV-1063 Latvija
WITRAKTOR SIA 40003441517 Ziedu Gravas, Mārupes novads, LV - 2167 Latvija
KONEKESKO LATVIJA SIA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 KONEKESKO LATVIJA SIA  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 76700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv