Rezultāts: teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Lejas" (43201015338)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
85 850,00 EUR
Tālrunis
29104631

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Lejas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201015338

 Adrese: "Lejas", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, Latvija, LV-4587

 Tālruņa numurs(-i): 29104631
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z.s."Lejas" īpašnieks Andris Slišāns. Tel. 29104631, e pasts andrimxxx@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: teleskopiskais iekrāvējs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
AS "Tammel" EE100389948 Turu 7, Jogeva Igaunija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
LPKS "VAKS" 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA "ECOTECHNO" 44103082675 Rīgas iela 36, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA "KONO" 40003275189 Vestienas iela 6A, Rīga, LV-1035 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Konekesko Latvija"  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 85850 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ZM LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Precizēts paziņojums, bija nepareizi norādīts piegādātājs- SIA "VAKS" vietā bija uzrādīts SIA "LPKS"

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv