Rezultāts: Sējumu ecēšas

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Mili (44101036737)
Uzvarētājs
Laja SIA (47103000680)
Summa
5 471,07 EUR
Tālrunis
20202056

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Mili

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101036737

 Adrese: "Mili", Beļavas pag., Gulbenes nov.,, Latvija, LV4409

 Tālruņa numurs(-i): 20202056
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): ZS Mili īpašnieks Aleksejs Kuzmins, mob.t. 20202056, e-pasts: gulbenesmoto@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējumu ecēšas
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konekesko Latvija SIA 44101036737 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
Abilita SIA 40003514098 Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
Laja SIA 47103000680 Rupniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
Armuss SIA 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Laja SIA  47103000680  Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 5471.07 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv