Rezultāts: sējmašīna

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
ZS Iesalnieki-1 (45401020931)
Uzvarētājs
AS Lytagra (50003027691)
Summa
89 950,41 EUR
Tālrunis
29353294

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Iesalnieki-1

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401020931

 Adrese: Jankas, Vietalvas pag. Plavinu nov., Latvija, LV5109

 Tālruņa numurs(-i): 29353294
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Ansis Saliņš, 29353294, ansis.salins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga Latvija
SIA Amazone 46103001507 Degsnes 9, Padures pag. Kuldīgas nov. Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 AS Lytagra  50003027691  Maskavas iela 451, Rīga  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 89950.41 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv