Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
ARKĀDIJAS DIŽOZOLI SIA (42403037507)
Uzvarētājs
Amazone SIA (46103001507)
Summa
29 500,00 EUR
Tālrunis
29420510

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ARKĀDIJAS DIŽOZOLI SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42403037507

 Adrese: Ziedu iela 11, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4622

 Tālruņa numurs(-i): 29420510
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Pēteris Katkovskis, T : 29420510; truck123@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 18/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Amazone SIA 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, LV-3321 Latvija
Pakavs SIA 48703001414 "Aptieka", Bebru pag., Kokneses pag., LV-5135 Latvija
Agritech SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Amazone SIA  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 29500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests (LAD)
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv