Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Meiera z/s Mazbaldonas (45101007718)
Uzvarētājs
''Vaderstad'' SIA (40003599461)
Summa
102 000,00 EUR
Tālrunis
29414396

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Meiera z/s Mazbaldonas

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45101007718

 Adrese: ''Mazbaldonas'', Penkules pagasts, Dobeles novads, LV-3725, Latvija, LV-3725

 Tālruņa numurs(-i): 29414396
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks, Ainārs Meiers, 29414396, mazbaldonas@tvnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
''Vaderstad'' SIA 40003599461 Izstāžu komplekss ''Rāmava'', Valdlauči, Rīgas rajons Latvija
Ivabalte Agro SIA 40103181570 Mārtiņmuiža, Mārupes novads Latvija
SIA ''Amazone'' 46103001507 Deksnes 9, Padures pagasts, Kuldīgas novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 ''Vaderstad'' SIA  40003599461  Izstāžu komplekss ''Rāmava'', Valdlauči, Rīgas rajons  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 102000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv