Rezultāts: Sējmašīna

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
“STRAUMES” Šmites zemnieku saimniecība (59201001851)
Uzvarētājs
LPKS "LATRAPS" (LV58503007191)
Summa
71 014,90 EUR
Tālrunis
+371 26677152

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): “STRAUMES” Šmites zemnieku saimniecība

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 59201001851

 Adrese: „Straumes”, Zemītes pag., Kandavas novads, Latvija, LV - 3135

 Tālruņa numurs(-i): +371 26677152
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašniece Pārsla Šmite, +371 26677152, straumeszs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS "LATRAPS" LV58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA "GRAINTECH" LV40103827496 Izstāžu komplekss Rāmava, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA "DOJUS Latvija" LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 LPKS "LATRAPS"  LV58503007191  Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 71014.9 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv