Rezultāts: Rugaines lobītājs (kultivators)

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Pakalni" (41501022152)
Uzvarētājs
SIA “INGTEH” (44103084430)
Summa
7 850,00 EUR
Tālrunis
28329510

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Pakalni"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501022152

 Adrese: "Pakalni", Dagdas muiža, Dagdas pagasts, Dagdas novads, Latvija, 5674

 Tālruņa numurs(-i): 28329510
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Pakalni" īpašniece Marta Ciganoviča, tālr. 28387462, 28329510, martac2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines lobītājs (kultivators)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA “INGTEH” 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA “Baltic Professional” 40103337911 “Upeslejas 12”-44, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “INGTEH”  44103084430  Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 7850 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv