Rezultāts: Rugaines kultivators

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes" (41501000687)
Uzvarētājs
SIA “Vaderstad SIA” (40003599461)
Summa
54 000,00 EUR
Tālrunis
29249017

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501000687

 Adrese: "Zālītes", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444, Latvija, LV-5444

 Tālruņa numurs(-i): 29249017
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Eglaines pagasta zemnieku saimniecības "Zālītes" īpašnieks Vitolds Kveders, tel.29249017, zalites@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines kultivators
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “VADERSTAD SIA” 40003599461 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
SIA “Winkler Baltija” 40003367869 Tīraines iela 9, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA “Go tehnika” 40003637918 Lielodiņi”, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724 Latvija
SIA “Agrisem Latvija” 40103750078 “Kaktiņi”, Jumprava, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV-5022 Latvija
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA “Agrimatco Latvia” 40003127525 Tīraines 5c, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Vaderstad SIA”  40003599461  izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 54000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv