Rezultāts: Rugaines kultivators

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
SIA "Saldus AGRO" (48503019589)
Uzvarētājs
SIA Vaderstad (40003599461)
Summa
75 100,00 EUR
Tālrunis
27765732

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Saldus AGRO"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48503019589

 Adrese: Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 14B, LV-3701, Latvija, 3701

 Tālruņa numurs(-i): 27765732
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Uldis Buraks, 29115946

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rugaines kultivators
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Vaderstad 40003599461 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Vadlauči, LV-1076, Rīga Latvija
SIA Agrisem Latvija 40103750078 “Kaktiņi”,Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV-5022 Latvija
SIA Amazone 46103001507 Deksnes iela 9,Deksne,Padures pag., Kuldīgas nov.,LV-3321 Latvija
SIA Silja 40003264664 Jelgavas ceļš 16,Mārupes nov.,LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Vaderstad  40003599461  Izstāžu komplekss “Rāmava”, Vadlauči, LV-1076, Rīga  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 75100 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv