Sludinājums: Priekšējā uzkare traktoram

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība "LAUMUTES" (41501010045)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
29341443

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Bebrenes pagasta zemnieku saimniecība "LAUMUTES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501010045

Adrese: "Laumutes", Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV5439

Tālruņa numurs(-i): 29341443
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): ZS "LAUMUTES" īpasniece Inga Zeltiņa, 29341443, inga.zeltina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Priekšējā uzkare traktoram
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Laumutes", Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV5439
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/06/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Cīrulīši" 9, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV5439
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA 4.pasākums "Investīcijas materiālajos aktīvos" 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435669__0_Uzkare.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv