Rezultāts: Miglotājs-pašgājējs

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
ZS "Māliņi" (45101004035)
Uzvarētājs
SIA AMAZONE (46103001507)
Summa
238 000,00 EUR
Tālrunis
29155724

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Māliņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45101004035

 Adrese: "Māliņi", Bukaišu pagsts, Tērvetes novads, Latvija, LV-3174

 Tālruņa numurs(-i): 29155724
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Ainārs Miķelsons, 29155724, zsmalini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs-pašgājējs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AMAZONE 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA AGRITECH 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
OÜ JATIINA 11247028 Kauba tee 10, Tõrvandi, Ülenurme 61715, Tartumaa Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AMAZONE  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 238000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv