Rezultāts: Miglotājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO KARTUPELIS" (55403024111)
Uzvarētājs
SIA "TORRES" (42103035831)
Summa
33 905,00 EUR
Tālrunis
29219120

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO KARTUPELIS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 55403024111

 Adrese: Kosmonautu iela 13 - 27, Varakļāni, Varakļānu novads, Latvija, LV-4838

 Tālruņa numurs(-i): 29219120
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Miglotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GABOTEH" 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV-5471 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMAZONE" 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA "TORRES" 42103035831 Eglaines iela 13B, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "TORRES"  42103035831  Eglaines iela 13B, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 33905 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv