Rezultāts: Lauksaimniecības darbu traktors

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI" (43601026587)
Uzvarētājs
SIA 'Dojus Latvija' (LV40103315280)
Summa
105 075,00 EUR
Tālrunis
26491252

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601026587

 Adrese: Rundāles nov., Svitenes pag., "Asarīši", LV-3927, Latvija, 3927

 Tālruņa numurs(-i): 26491252
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Gundars Saltais, t.26491252

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauksaimniecības darbu traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 17/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA 'Dojus Latvija' LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Latvija
SIA Agritech LV40103246129 Krasta 42, Rīga Latvija
LPKS "Latraps" LV58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pagasts, Jelgavas novads Latvija
SIA "AGRIBALT" 40003947232 Garozas iela 12, Jelgava, Latvija, LV-3002 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA 'Dojus Latvija'  LV40103315280  "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 105075 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv