Rezultāts: Kombinētā sējmašīna

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
ZS "Lejas Vēžnieki" (44101028547)
Uzvarētājs
SIA AMAZONE (46103001507)
Summa
30 600,00 EUR
Tālrunis
29479731, 29478182

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Lejas Vēžnieki"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101028547

 Adrese: "Jaunkaģi" Trikātas pagasts, Beverīnas novads, Latvija, LV-4731

 Tālruņa numurs(-i): 29479731, 29478182
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ilmārs Voitčonoks, 29479731, martins.voitconoks@beverina.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kombinētā sējmašīna
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AMAZONE 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads LV-3321 Latvija
SIA AGROMASTER 41203049237 Ēdoles 56, Kuldīga, Latvia, LV- 3301 Latvija
SIA B BAGGER 44103058584 Līkuma iela 19, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA AMAZONE  46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 30600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv