Rezultāts: Graudu kombains

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Vārves pagasta z/s "Stepnieki II" (41201004266)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (40003450717)
Summa
245 000,00 EUR
Tālrunis
29255813

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vārves pagasta z/s "Stepnieki II"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41201004266

 Adrese: "Stepnieki II"Vārves pagasts Ventspils novads, Latvija, LV-3622

 Tālruņa numurs(-i): 29255813
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): saimniecības īpašnieks Aigo Gūtmanis , t.29255813; stepnieki2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 26/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "Dojus Latvija" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA "Agrotehnika Smiltene" 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Konekesko Latvija"  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 245000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv