Rezultāts: Graudaugu kombains

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS" (55401018591)
Uzvarētājs
SIA "VALTEK" (43603020413)
Summa
213 000,00 EUR
Tālrunis
29294051

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 55401018591

 Adrese: "Jaunzemi",Cesvaines pagasts Cesvaines novads, Latvija, LV-4871

 Tālruņa numurs(-i): 29294051
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Aivars Tēts , mobilais tālrunis 29294051

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "VALTEK" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA "Intrac" 40003227920 Maskavas 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stropiņu novads, LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "VALTEK"  43603020413  Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 213000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv