Rezultāts: Augsnes veltņi

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Sapņukalns" (41501024990)
Uzvarētājs
SIA “Gaboteh” (41503041552)
Summa
6 991,74 EUR
Tālrunis
26532523

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Sapņukalns"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501024990

 Adrese: "Gorki", Asūnes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5676

 Tālruņa numurs(-i): 26532523
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Sapņukalns" īpašnieks Viktors Ižiks, tālr.26532523, wik.lv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes veltņi
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Gaboteh” 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA “Voka” 50003216331 “Ražotne”, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
LPKS “VAKS” 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Gaboteh”  41503041552  Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 6991.74 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv