Rezultāts: Augsnes lobītājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI" (42101015525)
Uzvarētājs
AMAZONE SIA (LV 46103001507)
Summa
38 500,00 EUR
Tālrunis
29207281

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNKALNI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42101015525

 Adrese: VECMEŽDREIJAS, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, Latvija, LV3317

 Tālruņa numurs(-i): 29207281
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): zs īpašnieks Gatis Zonenbergs, 29207281, jaunkalni.zs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes lobītājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SILJA SIA LV 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV - 2167 Latvija
OÜ Jatiina EE101141017 Kauba tee 10, Tõrvandi, Ülenurme 61715, Tartumaa Igaunija
AMAZONE SIA LV 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3321 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 AMAZONE SIA  LV 46103001507  Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 38500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv