Rezultāts: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra" (45403023858)
Uzvarētājs
SA Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
22 000,00 EUR
Tālrunis
29419097

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403023858

 Adrese: Celtnieku iela 13-1, Cesvaine, Cesvaines novads, Latvija, LV-4871

 Tālruņa numurs(-i): 29419097
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): SIA Dēmetra valdes loceklis Arvis Jakovičs, tālr. 29419097; e pasts: demetra2009@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes diski
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA HETA 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA VADERSTAD 40003599461 Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SA Konekesko Latvija  40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv