Rezultāts: Augsnes apstrādes agregāts

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Piekalni" (41501025356)
Uzvarētājs
SIA “Torres” (42103035831)
Summa
5 650,00 EUR
Tālrunis
26361195

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Piekalni"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501025356

 Adrese: "Zundi", Zundi, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, Latvija, LV-5687

 Tālruņa numurs(-i): 26361195
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Piekalni" īpašnieks Mārtiņš Vaičulis, tālr.26361195, martinsvaiculis@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Augsnes apstrādes agregāts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “LAJA” 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA “Mija” 43603006617 “Lauktehnika”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Latvija
SIA “Torres” 42103035831 Eglaines iela 13b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Torres”  42103035831  Eglaines iela 13b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 5650 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv