Rezultāts: Arkls (5 korpusu)

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA Dragro (42103030073)
Uzvarētājs
W. Doormann & Kopplin GmbH & Co. KG (DE135268979)
Summa
19 900,00 EUR
Tālrunis
+371 26466242, +371 20208043

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Dragro

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103030073

 Adrese: "Baroni", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija, LV-3452

 Tālruņa numurs(-i): +371 26466242; +371 20208043
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): rīkotājdirektors Edgars Bodnieks; tālr. +371 20208043; balticagrar2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls (5 korpusu)
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
W. Doormann & Kopplin GmbH & Co. KG DE135268979 Ratjendorfer Weg 2-10, 24217, Schōnberg Vācija
SIA SILJA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
Peter Clausen Landtechnik GmbH DE814900470 Schulstrasse 56 D-24966 Soerup Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 W. Doormann & Kopplin GmbH & Co. KG  DE135268979  Ratjendorfer Weg 2-10, 24217, Schōnberg  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv