Rezultāts: Arkls

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO KARTUPELIS" (55403024111)
Uzvarētājs
SIA "Silja" (40003264664)
Summa
19 800,00 EUR
Tālrunis
29219120

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO KARTUPELIS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 55403024111

 Adrese: Kosmonautu iela 13 - 27, Varakļāni, Varakļānu novads, Latvija, LV-4838

 Tālruņa numurs(-i): 29219120
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Akciju sabiedrība "LYTAGRA" 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 "Jaunbērzi", Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042 Latvija
SIA „Agrimatco Latvija” 40003127525 Tīraines iela 5c, Rīga, LV-1058, Latvija Latvija
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Silja"  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv