Rezultāts: arkls

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA "LĒMAN" (40103286935)
Uzvarētājs
SIA "DOTNUVOS PROJEKTAI" (43603041881)
Summa
19 600,00 EUR
Tālrunis
29424624

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "LĒMAN"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103286935

 Adrese: Valdeķu iela 60 k-3 -3, Rīga, Latvija, LV 1058

 Tālruņa numurs(-i): 29424624
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Juris Kassalietis, tālr. 29424624; e-pasts: jk.leman@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Winkler Baltija” 40003367869 Tīraines iela 9, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA „SILJA” Reģ.Nr. 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 Latvija
SIA "DOTNUVOS PROJEKTAI" 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "DOTNUVOS PROJEKTAI"  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv