Rezultāts: Arkls

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI" (43601026587)
Uzvarētājs
AS LYTAGRA (LV50003027691)
Summa
17 600,00 EUR
Tālrunis
26491252

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība "ASARĪŠI"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601026587

 Adrese: Rundāles nov., Svitenes pag., "Asarīši", LV-3927, Latvija, 3927

 Tālruņa numurs(-i): 26491252
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Gundars Saltais

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 30/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Silja LV40003264664 Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 16, Latvija
AS LYTAGRA LV50003027691 Maskavas iela 451 Rīga, LV 1063 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 AS LYTAGRA  LV50003027691  Maskavas iela 451 Rīga, LV 1063  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 17600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv