Rezultāts: Arkls

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
SIA Ranpo (42403028241)
Uzvarētājs
SIA Dotnuvos Projektai (43603041881)
Summa
19 200,00 EUR
Tālrunis
20299949

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Ranpo

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42403028241

 Adrese: Ziedu iela 11, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4622

 Tālruņa numurs(-i): 20299949
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes priekšsēdētāja Oksana Katkovska, T : 20299949; ranpo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 18/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dotnuvos Projektai 43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 Latvija
Armuss SIA 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija
Valtek SIA 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Dotnuvos Projektai  43603041881  Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19200 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests (LAD)
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv