Rezultāts: Arkls

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Tīrumi" (53401000661)
Uzvarētājs
SIA „POLTEH” (40003801363)
Summa
20 900,00 EUR
Tālrunis
26599160

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Tīrumi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 53401000661

 Adrese: "Tīrumi", Baltinavas novads, Latvija, LV-4594

 Tālruņa numurs(-i): 26599160
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z.s. "Tīrumi" īpašnieks Artis Boldāns, t. +371 26599160, e-pasts: artisbtirumi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „POLTEH” 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3104 Latvija
SIA „Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA „DOJUS Latvija” 40103315280 „Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA „AGRO SILJA” 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Latvija
SIA „KONEKESKO LATVIJA” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA „ARMUSS” 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „POLTEH”  40003801363  Zemītes iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3104  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 20900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ZM LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv