Sludinājums: Traktors

Publicēts
04.12.2015
04.12.2015
Pasūtītājs
Londonas 1 ZS (44101035144)
Termiņš
22.12.2015
Tālrunis
29884382

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Londonas 1 ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101035144

Adrese: Londonas 1, Jērcēnu pagasts, Strenču novads,, Latvija, LV4715

Tālruņa numurs(-i): 29884382
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Andžs Zanders, londonas.zs@inbox.lv, tel.29884382

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “Londonas 1”,Jērcēnu pagasts, Strenču novads, Latvija, LV-4715
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 1 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 22/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:17
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Londonas 1”,Jērcēnu pagasts, Strenču novads, Latvija, LV-4715
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA 4.1.apakšpasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Sākotnējie piedāvājumi iesniedzami elektroniski uz paziņojumā norādīto e-pastu, gala piedāvājums - tikai sagatavots uz uzņēmuma veilapas, latviešu valodā, parakstīts oriģināls.
10. Pievienotie dokumenti 429083__0_tehnspectraktorslondonas1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv