Sludinājums: Traktora iegāde

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMAS" (43601029649)
Termiņš
06.01.2016
Tālrunis
28347431

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMAS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601029649

Adrese: Zvaigžņu iela 5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034, Latvija, LV-3034

Tālruņa numurs(-i): 28347431
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Andis Caune, tel. 28347431, cauneks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktora iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Zvaigžņu iela 5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/03/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 116000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zvaigžņu iela 5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 429156__0_Tehniskaspecifikacijatraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv