Sludinājums: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes" (41501000687)
Termiņš
06.01.2016
Tālrunis
29249017

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Zālītes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501000687

Adrese: "Zālītes", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444, Latvija, LV-5444

Tālruņa numurs(-i): 29249017
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Eglaines pagasta zemnieku saimniecības "Zālītes" īpašnieks Vitolds Kveders, tel.29249017, zalites@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Teleskopiskais iekrāvējs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Zālītes", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 75000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Zālītes", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 4.Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430649__0_cenuspekifikacijaZalitesteleskopiskaisiekravejs2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv