Sludinājums: Sējmašīna ar augsnes pirmssējas sagatavošanas aprīkojumu

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
ZS "Pennes" (44101036807)
Termiņš
07.01.2016
Tālrunis
29273411

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "Pennes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101036807

Adrese: Pennes, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712, Latvija, LV-4712

Tālruņa numurs(-i): 29273411
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): ZS "Pennes"īpašnieks Māris Gailītis, 29273411, 402_maris@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sējmašīna ar augsnes pirmssējas sagatavošanas aprīkojumu
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Pennes, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 87600 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 07/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 8:17
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pennes, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Investīcijas materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 430676__0_pennes.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv