Rezultāts: Piekabināma miglotāja iegāde

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMAS" (43601029649)
Tālrunis
28347431

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 08/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "LAIMAS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601029649

Adrese: Zvaigžņu iela 5, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034, Latvija, LV-3034

Tālruņa numurs(-i): 28347431
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Andis Caune, tel. 28347431, cauneks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabināma miglotāja iegāde
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/12/2015
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju
6. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv