Rezultāts: Disku kultivatora iegāde

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "IVULLA" (43601020067)
Uzvarētājs
SIA Konekesko Latvija (SIA Konekesko Latvija)
Summa
56 000,00 EUR
Tālrunis
29239825

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 08/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "IVULLA"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601020067

 Adrese: Pīlādžu iela 10, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3034

 Tālruņa numurs(-i): 29239825
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Uldis Caune, 29239825, ivulla@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Disku kultivatora iegāde
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/10/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 08/12/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AR AGRO 43603039552 "Varavīksnes", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
SIA Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Konekesko Latvija  SIA Konekesko Latvija  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 56000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv