Rezultāts: Traktors

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
SIA "Dižzelmenis" (40103769304)
Tālrunis
26339331

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 11/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Dižzelmenis"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103769304

Adrese: Irbenes iela 14A-23, Rīga, Latvija, LV-1058

Tālruņa numurs(-i): 26339331
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Guntis Trupavnieks, tel.27148728, e-pasts: taisuks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/06/2015
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Nepieciešamība izmainīt parametrus, lai varētu kvalificēties plašāks traktoru modeļu loks.
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv