Rezultāts: Jauns universālais iekrāvējs (uz traktora bāzes), atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI" (40003865839)

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003865839

Adrese: " Galiņi" , Madlienas pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i): 29115385
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultants Kārlis Strazdiņš, tālr. 29115385, e-pasts karlis@musmajudarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Jauns universālais iekrāvējs (uz traktora bāzes), atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 20/11/2013
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Tehniskas kļūdas paziņojumā
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv