Sludinājums: Jauns universālais iekrāvējs (uz traktora bāzes), atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI" (40003865839)
Termiņš
05.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kooperatīvā sabiedrība " MŪSMĀJU DĀRZEŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003865839

Adrese: " Galiņi" , Madlienas pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5045

Tālruņa numurs(-i): 29115385
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultants Kārlis Strazdiņš, tālr. 29115385, e-pasts karlis@musmajudarzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Jauns universālais iekrāvējs (uz traktora bāzes), atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Dimdiņi", Lizuma pagasts, Gulbenes nov.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/12/2013
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 60000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 05/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Galiņi", Madlienas pag., Ogres nov., vai elektroniski karlis@musmajudarzeni.lv
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Vienotā tirgus organizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nepieciešami vismaz 2 derīgi piedāvājumi.
10. Pievienotie dokumenti 340501__0_CASEtehn.spec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv